SempreMedia

greenline
kontakt

/

 

 

SempreMedia är produktionsbolaget
som hjälper dig att kommunicera med
film. Vi är ett stöd igenom hela processen
fram till färdig film.
Vi gör också egna produktioner om det
som berör oss och känns viktigt.

 

 

Själens Musik

Tranströmer för vänster hand

Tomas Tranströmer, den svenska
nobelpristagaren i litteratur 2011, gick den 26
mars 2015 ur tiden.
Bara 9 månader före hans bortgång spelades
en konstfilm in där han själv också
medverkar. Pianisten och tonsättaren Daniel
Stagno
framför sina tre vänsterhandsstycken
Hemligheter på vägen, Spår och Kyrie. Styckena
är baserade på dikterna med samma namn av
Tomas Tranströmer och skrevs ursprungligen till
diktaren själv som mot slutet av sitt liv spelade
just med vänster hand. Tomas Tranströmer läser
själv dikterna i filmen.

 

 

Filmen kom till på initiativ av Daniel Stagno
och Anders Gustafsson som producerat
filmen.
Exekutiv producent är Roger Persson på
SunTower Entertainment Group.
Filmen har fått stöd av Filmpool Jämtland.
SVT visade filmen den 12 april 2015.
Filmen är 16 minuter lång. Länk till SVT

Kyrkfilm
kyrkfilm

turism
turism

Skolverket
skolverket

Ersta diakoni
ersta diakoni

Karolinerna
karolinerna

 

 


kontakt