SempreMedia

greenline
kontakt

 

 

SempreMedia är produktionsbolaget
som hjälper dig att kommunicera med
film. Vi är ett stöd igenom hela processen
fram till färdig film.
Vi gör också egna produktioner om det
som berör oss och känns viktigt.

 

 

Ersta diakoni

"Här har man tid för kvalité, tid för patienternat"
"Hade jag inte fått den hjälp jag fick vet jag inte vad som hade hänt!
"På hospice jobbar vi inte med döden utan med livet

(citat ur filmerna).

SempreMedia fick uppdraget att
visualisera och kommunicera vad
Ersta diakoni står för. Ersta diakoni,
en stor organisation, men vad gör
den?
Ersta har många olika verksamheter,
alla med en passion att hjälpa
människor i utsatta livssituationer.

Med stor känslighet och inlevelse tog
sig SempreMedia an uppdraget som
resulterat i ett 20-tal olika filmer om
alla Erstas enheter. Från sjukhusets
spetskompetens med den modernaste
utrustning till vård i livets slutskede på de
nyöppnade barn och ungdomshospice.

Detta och mycket mycket mer...

Kyrkfilm
kyrkfilm

Själens musik
Själens musik

Skolverket
skolverket

turism
turism

Karolinerna
karolinerna

 


kontakt